Výber odrody viniča

Voľba odrody vínnej révy je veľmi dôležitá, keďže rastlina je veľmi citlivá na umiestnenie, pôdu, vlahu i slnko.

Svah

V severných vinárskych oblastiach vyberáme stanovisko pre výsadbu viníc vždy na svahoch orientovaných na juh. Južné svahy majú pôdy s menším obsahom humusu a samozrejme suchšie. Čo sa týka veľkosti úrody, sú na tom najhoršie, ale zato kvalita je najvyššia. Západné svahy mávajú lepšiue a vlhkejšie pôdy a úroda je teda vyššia rovnako ako možnosť napadnutia viniča hubovými chorobami (kvôli dlhšie zostávajúcej rannej rose). východné svahy sú charakteristické kolísavou úrodnosťou a náchylnosťou na zamŕzanie. Severné svahy a doliny sú na pestovanie vínnej révy zväčša nevhodné.

Slnko

Veľmi dôležitým faktorom pre rast a dozrievanie vinnej révy je dostatok slnka. Pri pestovaní vínnej révy sa mnohokrát práve kvôli tomu využivajú členité terény, zabezpečujúce dostatočné preslnenie vinice. Čo sa týka sklonu svahu ukazuje nasledujúca tabuľka zlepšenie preslnenia viniča vzhľadom na sklon:

Sklon svahu Zlepšenie preslnenia
10° +20%
20° +35%
30° +45%
60° +50%

 

Teplo

Vinič je teplomilná rastlina. Za optimálnu teplotu pre rast sa považuje 28-30°C, ale vinič rastie dobre aj pri 20 °C. Naopak teploty väčšie ako 40 °C, respektíve menšie ako 10 °C rast zastavujú. Na posúdenie vhodnosti pozemku na pestovanie hrozna z hľadiska teploty sa používa takzvaná suma aktívnych teplôt, respektíve suma zrenia. Vyráta sa tak, že sa spočítajú všetky teploty v rámci vegetačného obdobia (cca. od mája po plnú zrelosť hrozna) vyššie ako 10 °C. Podľa odrody hrozno potrebuje k plnej zrelosti sumu aktívnych teplôt v rozmedzí 2000 - 3000 °C. Ak túto sumu vydelíme číslom 100 mali by sme dostať číslo teoretickej cukornatosti pre daný rok. Ak je reálna cukornatosť hrozna nižšia, problém nie je v geografickej polohe.

Pôda

V krátkosti by sa dalo povedať, že vínna réva nie je príliš náročná na pôdu. Tá by mala byť ideálne teplá, mierne vlhká a kyprá (nie príliš hutná). Naopak nedarí sa jej v pôdach hutných, zamokrených a studených. Vinič je možné pestovať aj na pôdach kamenitých, pokiaľ tieto dobre prepúšŤajú vodu. Pri dobrom zavlažovaní môžete na takejto pôde dosiahnuť dokonca kvalitatívne lepšie výsledky.

Mráz

Najmenej otužilejšími časťami vínnej révy v tomto smere sú korene. Najodolnejšie odrody znesú poklesy teplôt v zemi do -12 °C. Skôr však menej od -6 °C do -9 °C. Nadzemné časti môžu byť poškodené už pri poklese teplôt pod -18 °C.

Odrody vhodné k pergolám

Vo všeobecnosti sa k pergolám hodia odrody bujnejšie, skoršie a s nižším obsahom kyselín. Ak chcete z takéhoto viniča aj dorábať víno, odporúčame nasledovné odrody: Irsay Oliver, Rulandské, Tramín, Veltlínske červené skoré, Müller-Thurgau

Ako stolové hrozno odporúčame Irsay Oliver, Sieger alebo aj akékoľvek iné odrody stolového hrozna

Odrody vhodné k stenám domov

Pri stenách má vinná réva zvyčajne aj viac trepla a tak sa knim hodia aj odrody dlhšie zrejúce. Stena by samozrejme nemala byť orientovaná na sever ale ideálne na juh. Z čevených odrôd sa na výsadbu odporúča Frankovka, Svätovavrinecké a Zweigeltrebe.Z bielych odrôd Veltlínske zelené. Rovnako tak sa k stenám hodia odrody plodiace stolové hrozno.

Mrazuvzdorné odrody

Vyššiu odolnosť majú odrody Ryzling rýnsky a vlašský, Muškát a niektoré odrody stolového vína. Strednú odolnosť majú Veltínske zelené, Burgundské biele i modré, Rulandské, Tramín, Svätovavrinecké, Zweigeltrebe a Pálava. nízku odolnosť majú Müller-Thurgau, Neuburské, Sauvignon, Veltlínske červené skoré, Sylván, Irsay Oliver, Frankovka a Portugalské modré. 

Odrody podľa orientácie pozemku

Pre južné svahy sú vhodné Ryzlingy, Burgundské biele a modré, Rulandské, Sauvignon, Veltlín zelený, Frankovka, Sylván, Leánka (Feteasca), Neuburské, Svätovavrinecké, aLibernet a Pálava. Na západné a východné svahy sa hodia Müller-Thurgau, Veltlín červený skorý, Portugalské modré, Zweigeltrebe, Muškát Ottonel, Rulandské, Svätovavrinecké a Neuburské. Na horšie stanovištia, kde je veterno, prípadne aj na niektoré severné svahy sa môžu vysádzať Müller-Thurgau či Veltlínske červené.

Odrody podľa pôdy

Na pôdy štrkovité a piesčité sa hodia odrody Veltlínske červené rané, Svätovavrinecké, Sauvignon, Frankovka, Ryzlingy, Neuburské, Leánka (Feteasca), Portugalské modré, Rulandské. Na pôdy hlinité sa hodia Veltlínske zelené, Müller-Thurgau, Burgundské biele, Tramín červený, Sylvánske zelené, Pálava, Zweigeltrebe, Svätovavrinecké a Frankovka. Na pôdy s vyšším obsahom vápna sa hodia odrody Burgundské biele a modré, Ryzling vlašský, Neuburské, Portugalské modré, Svätovavrinecké a Frankovka.

Odrody podľa veľkosti úrod

V našich podmienkach sú úrodné a stále odrody Ryzling vlašský i rýnsky, Müller Thurgau, Portugalské modré a Zweigeltrebe. Odrody s kolísavými úrodami sú Neuburské, Sylvánske, Svätovavrinecké, Tramín, Veltlínske červené skoré, Muškát Ottonel, Irsay Oliver a Leánka (Feteasca). Ostatné odrody majú skôr stredne vysoké úrody.

 Ešte zopár rád

  • Ak chcete dorábať víno svojpomocne, mali by ste vysadiť toľko viniča, aby úroda zaplnila aspoň jeden 50 litrový sud. To znamená približne 40 - 50 koreňov.
  • Najlepšie výsledky u záhradkárov majú zvyčajne odrody Müller-Thurgau, Ryzling vlašský, Rulandské, Veltlínske zelené a Veltlínske červené skoré u bielych odrôd a Svätovavrinecké, Frankovka a Zweigeltrebe u červených odrôd.
  • Na Slovensku vo všeobecnosti sa dosahujú lepšie výsledky skôr s odrodami bielymi ako červenými.
  • Nevysádzajte do jedného radu viac ako jednu odrodu - odrody majú väčšinou rozdielne nároky na hnojenie, postreky a slnko.
  • Sadenice sadíme zväčša na jar, ale úpravy terénu a pôdy je treba spraviť ešte rok predtým. Minimálne je nutná hlboká orba - rygolovanie (30-60 cm) a zapravenie KP (draselno-fosforečných) hnojív do hlbších zón pôdy.

 

 Foto: Zest-pk, roblisameehan, farlane

Mohlo by vás zaujímať

Tip

Viete že zvyškami kávy môžete odstrániť zápach v chladničke (dajte ju na pár dní do misky), alebo vyčistiť umývadlo v kúpeľni či drez v kuchyni?

Anketa

Princezná z ktorej rozprávky sa vám páči najviac?:

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 2 návštevníci.

Prihlásenie