Tabuľka faktorov difúzneho odporu materiálov - paropriepustnosti

Pri zatepľovaní stavieb je pri výbere materiálov jedným z najdôležitejších parametrov paropriepustnosť, respektíve difúzny odpor materiálov. Uvádzame hodnoty niektorých z nich.

Ako nás upozornil čitateľ, okrem súčiniteľa tepelnej vodivosti je ďalšou dôležitou vlastnosťou stavebných a zateplovacích materiálov aj ich paropriepustnosť.

Vlhkosť v murive je zvyčajne dvojakého pôvodu.


Zemná vlhkosť

V prípade zlej izolácie sa vzlínaním do muriva dostáva voda. Opravením hydroizolácie sa kapiláry preruššia, v stene vššak vlhkosť zostáva. Môžže trvať roky, kým sa vššetka voda odparí.

 

Rosenie muriva

Vplyvom slabého tepelného odporu dochádza v zime k prechladeniu obvodových stien a vodná para prechádzajúca murivom skondenzuje na vodu. Odstrániť rosný bod sa dá zateplením stavby z vonkajšej strany. Treba však dbať na paropriepustnosť zateplenia, aby sa zabránilo akumulácii vody v ňom.

Paropriepustnosť možžno exaktne vyjadriť. Použžíva sa na to faktor difúzneho odporu (µ), ktorý sa definuje ako násobok paropriepustnosti vzduchu (koľkokrát je materiál v tomto smere horší).

Uvádzame tabuľku difúznych odporov niektorých najbežnejších materiálov:

 

Materiál Faktor difúzneho
odporu μ 
Polystyrén-cementová zmes STYRCON 6
Tehla 9-10
Pórobetón 6-9
Vápenné omietky 9-11
Vápenno-cementové omietky 14-19
Sanačná omietka < 12
Drevovláknité dosky
(objemova hmotnosť nad 150kg/m3)
5-10
Polystyrén 40-67

 Zdroj: Styrcon, ASB, archív autora

Mohlo by vás zaujímať

Tip

 Skúste sa napiť osolenej vody.

Anketa

Princezná z ktorej rozprávky sa vám páči najviac?:

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 6 návštevníkov.

Prihlásenie