Tabuľka faktorov difúzneho odporu materiálov - paropriepustnosti

Pri zatepľovaní stavieb je pri výbere materiálov jedným z najdôležitejších parametrov paropriepustnosť, respektíve difúzny odpor materiálov. Uvádzame hodnoty niektorých z nich.

Ako nás upozornil čitateľ, okrem súčiniteľa tepelnej vodivosti je ďalšou dôležitou vlastnosťou stavebných a zateplovacích materiálov aj ich paropriepustnosť.

Vlhkosť v murive je zvyčajne dvojakého pôvodu.


Zemná vlhkosť

V prípade zlej izolácie sa vzlínaním do muriva dostáva voda. Opravením hydroizolácie sa kapiláry preruššia, v stene vššak vlhkosť zostáva. Môžže trvať roky, kým sa vššetka voda odparí.

 

Rosenie muriva

Vplyvom slabého tepelného odporu dochádza v zime k prechladeniu obvodových stien a vodná para prechádzajúca murivom skondenzuje na vodu. Odstrániť rosný bod sa dá zateplením stavby z vonkajšej strany. Treba však dbať na paropriepustnosť zateplenia, aby sa zabránilo akumulácii vody v ňom.

Paropriepustnosť možžno exaktne vyjadriť. Použžíva sa na to faktor difúzneho odporu (µ), ktorý sa definuje ako násobok paropriepustnosti vzduchu (koľkokrát je materiál v tomto smere horší).

Uvádzame tabuľku difúznych odporov niektorých najbežnejších materiálov:

 

Materiál Faktor difúzneho
odporu μ 
Polystyrén-cementová zmes STYRCON 6
Tehla 9-10
Pórobetón 6-9
Vápenné omietky 9-11
Vápenno-cementové omietky 14-19
Sanačná omietka < 12
Drevovláknité dosky
(objemova hmotnosť nad 150kg/m3)
5-10
Polystyrén 40-67

 Zdroj: Styrcon, ASB, archív autora

Rank SK

Reklama

Reklama


Posledné komentáre

Tip

Vedeli ste, že náklady na kúrenie drevnou štiepkou sú až 5x nižšie oproti nákladom na kúrenie elektrickými priamoohrevnými zariadeniami?

Anketa

Aké máte vzdelanie?:

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.

Prihlásenie