Možnosti likvidácie drevokazného hmyzu

Odhaliť drevokazný hmyz v prvotnom štádiu napadnutia nie je pre amatéra jednoduché. Zvyčajne zistíme, že niečo nie je v poriadku, keď zbadáme poškodenie voľným okom. Prípadne v noci počujeme hryzkanie týchto nevítaných hostí, ktorí si takto robia chodbičky vo vašom krove. Ráno pod miestom večernej hostiny zvyčajne nájdeme malú kôpku pilín. Čo robiť v takomto prípade? Máte viacero možností.

V minulosti sme sa venovali ochrane pred drevokaznými hubami. V tomto článku sa budeme venovať ich živočíšnym "príbuzným". Zvyčajne nás spomedzi drevokazného hmyzu najviac trápi červotoč. Ten žije vo vnútri dreva, kde šarapatia jeho larvy. Tam prežije niekedy až tri roky. Potom sa začne už ako dospelý jedinec prehrýzať k povrchu a pritom klásť 50 až 60 nových vajíčok. Touto trpezlivou prácou stoviek jedincov sa dosiahne dokonalé narušenie štruktúry dreva. Medzi ďalšie druhy patria tesárik krovový, hrbohlav, kôrovník, piloritka, mravec, drevokaz alebo jadrohlod.

Pokiaľ je napadnutie malého a ohraničeného rozsahu, postačí likvidácia insekticídnymi prípravkami na ochranu dreva. Je však vhodné, aby rozsah napadnutia posúdil odborník. V prípade rozsiahlejšieho napadnutia, keď je ťažké odhadnúť ohraničenie napadnutia, je nutné pristúpiť k ťažkému rozhodnutiu a sanovať celý objekt. Pri voľbe metódy je nutné vziať do úvahy viacero faktorov:

  • ekonomické - v stručnosti - "na čo máme"
  • technické - aké možnosti nám poskytuje samotná stavba
  • environmentálne - čo nám umožňuje prostredie z hľadiska ekológie, ale aj z hľadiska rizika opätovného napadnutia

Likvidácia chemickými prostriedkami

Táto forma je najbežnejšia a zvyčajne nás napadne ako prvá z možností. Pred aplikáciou insekticídov je nutné drevené časti s ťažkým poškodením dôkladne odstrániť, aby mimo iného nebránili v prieniku insekticídov do zachrániteľných častí. Pri už napadnutom dreve je nutné aplikovať prípravky s vyššou (2 a viacnásobnou) koncentráciou insekticídov, prípadne tieto prípravky riediť vo vyššej koncentrácii v porovnaní s potrebnou koncentráciou pre preventívnu ochranu. Pre rýchlejšie pôsobenie je vhodné použiť tzv. kontaktné insekticídy, ktoré pôsobia pri priamom kontakte s hmyzom. Prostriedky s intenzívnym účinkom sa niekedy označujú značkou Ii. Tieto látky pôsobia v priebehu niekoľkých týždňov. Prípravky s pomalším účinkom (zvyčajne na báze solí bóru), ktoré sú menej toxické majú účinok omnoho dlhší. Zvyčajne trvá niekoľko rokov. Pri likvidácii hmyzu touto metódou je nutné si uvedomiť, že pôjde o dlhodobý a takmer nikdy nekončiaci príbeh. Chemický prípravok sa totiž málokedy podarí dostať do všetkých napadnutých častí dreva. Rovnako je potrebné dávať si pozor na toxické prípravky v interiéroch. Tu je potrebné použiť len tie, ktoré nie sú zdraviu škodlivé a dbať na návod na prípravu. Na druhú stranu ide v krátko a strednodobom horizonte o metódu najekonomickejšiu aj vzhľadom na možnosť svojpomocnej aplikácie. Prípravky sa aplikujú náterom (potrebná je dôslednosť), postrekom, namáčaním (najúčinnejšie) alebo priamym vstrekovaním injekčnou striekačkou do dierok po hmyze. Na trhu existuje niekoľko prípravkov, z ktorých môžeme menovať napríklad Bochemit, Lignofix, či Drevochraň.

Likvidácia zvýšenou teplotou

Drevokazný hmyz hynie pri zvýšení teploty dreva v jeho celom priereze na teplotu minimálne 55 °C po dobu aspoň jednej hodiny. Toto technicky riešia odborné firmy použitím výkonných tepelných agregátov, za pomoci ktorých sa vháňa do ošetrovaného priestoru horúci vzduch. Ako je známe, drevo je dobrý tepelný izolant a teda na prehriatie dreva na potrebnú teplotu v celom priereze je nutné ho nahrievať aj niekoľko hodín. Toto je pomerne nákladné, keďže je potrebné veľké množstvo energie. Na druhú stranu, nepoužívajú sa žiadne toxické látky a teda táto metóda je z tohoto pohľadu šetrná a ekologická. Kvôli možnosti opätovného napadnutia je ale nutné toto preventívne ošetriť niektorým z na to určených prípravkov. Týmto spôsobom zlikvidujete i drevokazné huby, ale teplota v tom prípade musí byť o čosi vyššia, aby sa zlikvidovali i odolnejšie výtrusy. Nevýhodou tejto metódy je rýchle vysúšanie dreva, ktoré môže viesť k jeho poškodeniu. Je preto nevyhnutné drevo, ale aj ostatné teplom zasiahnuté časti stavby a nábytku počas aplikácie vlhčiť, aby nepopraskalo. Na ohrev menších drevených predmetov môžete použiť aj mikrovlnnú trúbu. Robte to opatrne a radšej postupne, skúšaním. Predmet nesmie obsahovať kovové prvky alebo prvky, ktoré by mohlo mikrovlnné žiarenie poškodiť (lepidlá, farby, ...).

Likvidácia ožarovaním

Táto metóda je technicky náročná a keďže je ťažko aplikovateľná na väčšie plochy, zvyčajne sa používa len na menšie predmety. Opäť ide o odbornú metódu, ktorú si svojpomocne nespravíte. Drevo sa ožaruje gama žiarením, ktorého zdrojom je rádioaktívny izotop kobaltu. Na ožarovanie sa používa špeciálna komora. Po tejto veľmi spoľahlivej likvidácii sa takisto odporúča ďalšia preventívna ochrana dreva (náter).

Likvidácia zaplynovaním

Ide o metódu, pri ktorej sa aplikujú toxické plyny odparujúce sa z kvapalín, respektíve tuhých látok. Ako účinné látky sa používa kyanovodík, chlór, metylbromid, sírouhlík, oxid síričitý alebo sírovodík. Keďže ide o veľmi jedovaté plyny, môže túto aplikovať len odborná firma. Má však relatívne krátky účinok a aj preto sa v praxi príliš nepoužíva.

Ľudové metódy

Naši dedovia nemali po ruke žiadnu chémiu ani žiariče. To ale neznamená, že nemalli svoje metódy... Raz za čas sa odporúčalo drevenicu zvnútra vydymiť. Táto procedúra mala drevo ošetriť a nakonzervovať. Iný recept hovoril o tom, že červotoče majú radi žaľude. Tieto je teda vhodné rozmiestniť pri postihnutých miestach a keď sa hmyz nasťahuje do nich, tak ich jednoducho spáliť v peci. Na ošetrovanie dreva v exteriéroch sa použivali i býčia krv, či starý olej zo železníc.

Viac o drevokaznom hmyze.

Zdroj: Archív autora

Foto: Gabriel Allon

 

Možnosti likvidácie drevokazného hmyzu

Velmi ucinna je aj mikrovlna metoda...

dotaz

Aká firma to robí na západnom slovensku

Mohlo by vás zaujímať

Tip

 Zmiešajte cibuľovú šťavu s medom a pite ju po lyžičkách niekoľkokrát denne.

Anketa

Princezná z ktorej rozprávky sa vám páči najviac?:

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 1 návštevník.

Prihlásenie