Dom na diaľkové ovládanie - GSM komunikátory

Viete, že už nemusíte otravovať suseda a prosiť ho, aby vám zapol kúrenie pred vašim príchodom? Viete, že môžete kontrolovať teplotu v objekte aj na diaľku a v prípade potreby takisto na diaľku spustiť vykurovanie, alebo závlahu cez SMS? Môžete si takisto spraviť jednoduchý automatický kamerový systém s dohľadom cez internet..

Nie, nejde o sci-fi, ale o v súčasnosti relatívne jednoducho realizovateľné technické riešenia, ktoré najmä chalupárom vyriešia niektoré typické problémy.

Tak napríklad GSM komunikátor JA-60GSM umožňuje vzdialené ovládanie dvoch domácich spotrebičov pomocou mobilného telefónu. SMS správami sú ovládané reléové výstupy, ktorými možno spínať napríklad kúrenie alebo svetlo. Komunikátor potvrdí vykonanie príkazu zaslaním SMS správy s potvrdením. GSM komunikátor umožňuje vzdialené ovládanie dvoch domácich spotrebičov pomocou mobilného telefónu. SMS správami sú ovládané reléové výstupy, ktorými možno spínať napríklad kúrenie alebo svetlo. Komunikátor potvrdí vykonanie príkazu zaslaním SMS správy s potvrdením. GSM komunikátor umožňuje takisto vzdialene ovládať až dva domáce spotrebiče pomocou akejkoľvek klávesnice ľubovoľného telefónneho prístroja. Po zadaní kódu pre vzdialený prístup môže byť klávesnica telefónneho prístroja použitá na ovládanie spotrebičov (svetlo, kúrenie ...).

GSM komunikátor môže posielať aj poplachové a informačné SMS správy na 8 mobilných telefónov. Každému číslu je možné priradiť vlastný profil udalostí, ktoré sa majú prenášať. SMS správy sa skladajú zo 4 častí: názvu inštalácie, popisu udalosti, zdroja udalosti, dátumu a času. Všetky časti okrem času môžu byť užívateľom zmenené / upravené. Systém ponúka až 200 rôznych typov SMS správ pre presný popis udalosti. GSM komunikátor môže zavolať na 8 telefónnych čísel (pevnej i mobilnej siete) a prehrať varovný zvukový signál. Spôsob aktivácie výstražného volania je v širokom rozsahu nastaviteľný. Diaľkové ovládanie a programovanie je možné aj pomocou SMS správ. Užívateľ pomocou SMS môže zapnúť / vypnúť ochranu v objekte, zistiť aktuálny stav a poslednú udalosť v systéme. Inštalatér s oprávnením môže pomocou SMS správ zmeniť nastavenie zabezpečovacej ústredne (rovnako ako pomocou systémovej klávesnice).

DAVIDIným príkladom je prístroj David. Je to jednoduchý a šikovný GSM pomocník, ktorý pomáha (SMS-kou zapne spotrebiče) a spoľahlivo slúži (hlási napr. poruchy kúrenia) ... Má dva výstupné konektory, ktoré je možné použiť ako:

  • Vypínač ovládaný SMSkou. Pre zapnutie a vypnutie každého kontaktu si môžete nastaviť vlastný text (napr. "zapni svetlo", "vypni svetlo" a "zatiahni žalúzie", "zapni kúrenie"). Vykonanie príkazu dokáže David potvrdiť SMSkou.
  • Časový spínač, ktorý je možné zapnúť mobilom (dĺžku zapnutia možno nastaviť od 1 sekundy až do 10 hodín)
  • Relé ovládané prezvonením. Môžete si navoliť až 50 tel. čísiel pre každé relé. Pokiaľ nastavené číslo volá (zvoní), hovor sa nepríjme, ale relé zmení svoj stav (ako vypínač alebo ako časový spínač). Ovládanie prezvonením je zadarmo. Táto funkcia je vhodná napr. pre otvorenie parkovacích závor, dverných zámkov, zapínanie svetiel apod.

Oprávneným číslam môžete nastaviť počet použití. Napríklad povolíte zákazníkovi 30x otvoriť závoru na parkovisku. Po 30 použitiach mu bude prístup odmietnutý. Správca zariadenia môže ďalšie príjazdy povoliť SMSkou , cez počítač alebo internet.

Štyri vstupné svorky (A až D) môžu hlásiť zopnutie a rozopnutie SMSkou (napr. "výpadok napájania mrazničky" a "obnovenie napájania mrazničky").

  • Každé SMS hlásenie môže mať 30 znakov.
  • Každej svorke je možné nastaviť až 8 telefónnych čísiel, na ktoré sa hlásenia posielajú.
  • SMS hlásenie môže Dávid zdôrazniť tým, že po odoslaní textov ešte čísla adresátov prezvoní.
  • Správu o okamžitom stave vstupných svoriek a výstupných relé Davida si môžete vyžiadať na diaľku SMS príkazom.
  • David môže každý deň potvrdiť svoju funkciu tým, že vás prezvoní na telefón.
  • Ak použijete predplatenú SIM kartu, David si dokáže kontrolovať zostatok kreditu a upozorní Vás o jeho výške, ak je zostatok nízky.

Ceny týchto zariadení začínajú niekde pri 190,-  EUR a určite sa vyplatia svojou užitočnosťou.

Zdroj: ZDI & partners, Jablotron

 

Mohlo by vás zaujímať

Tip

Ak pokvapkáte počas prípravy huby citrónom, zachovajú si svoju farbu a navyše budú stráviteľnejšie.

Anketa

Princezná z ktorej rozprávky sa vám páči najviac?:

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 2 návštevníci.

Prihlásenie