Ako si vybrať dobrú firmu na rekonštrukcie

Chystáte sa prerábať byt či dom? Snažíte sa v množstve firiem vybrať si tú správnu? Výber spoločnosti býva často ťažký. Mnohé totiž proklamujú kvalitné služby a bohaté skúsenosti. Prax však býva často iná.

Prípadov, keď jedna firma urobila nekvalitnú prerábku a druhá po nej musela opravovať, je stále veľa. Raritou nie je ani fakt, že sa firma stratí aj s peniazmi, ktoré si dala zálohovo vyplatiť. Ľudia sa totiž snažia ušetriť a práce na dobré slovo sú bežné. Chýbajú tak faktúry aj zmluvy o dielo.

"Rekonštrukcia kúpeľne patrí spomedzi všetkých bytových priestorov k najnáročnejším," hovorí Viliam Kubány za Klub certifi kovaných inštalatérov. "Vyžaduje si znalosti viacerých druhoch prác. Remeselník musí byť znalec v pokladaní dlažby, obkladov, v osadení vodovodných rozvodov a odtoku, v natieračských prácach, inštalácii keramiky, nábytku, prípadne plynofi kácii a rozvodoch elektriny. To na neho kladie zvýšené nároky. Urobenou prácou sa však spolupráca končiť nemusí."

Je až neuveriteľné, koľko vlastníkov bytov má zlé skúsenosti s rekonštrukčnými firmami. Dôvod? Takmer vždy v takých prípadoch ide o nejaké partie, ktoré si trúfajú pustiť sa do akejkoľvek zákazky. Na začiatku spolupráce prisľúbia vždy stopercentnú spoľahlivosť. Ak má vlastník bytu šťastie, dopadne dobre. Častejší je však opačný prípad. Kľúčovým problémom je fakt, že neposkytujú žiadne záruky kvality.

To, že dostanete dobré referencie od známych, neznamená, že práca bude urobená spoľahlivo aj u vás. Vyžadovať si to bude pravidelné odbiehanie z práce, kontroly, či "vaši robotníci" opäť nie sú na fajčiarskej prestávke, a občas doslovné státie za chrbtom, aby všetko prebiehalo tak, ako ste sa dohodli.

Istou zárukou môže byť vypracovanie obchodnej zmluvy na rekonštrukčné práce, kde sa presne stanoví rozsah prác, termíny plnenia, samozrejme, cena a sankcie v prípade nedodržania lehôt. Problém je však v tom, že garážové firmy nerady podpisujú obchodné zmluvy. Signalizuje im to, že majú do činenia so zadávateľom, ktorý bude chcieť príjmové a výdavkové pokladničné doklady, prípadne riešiť úhrady formou faktúry.

A tu vznikne problém s DPH. Pôvodne výhodná cena za služby zrazu prestane byť atraktívna. Preto firmy tohto typu veľmi rady obchádzajú zákonom dané úhrady. Cena, ktorú ponúkajú, je tak konkurencieschopnejšia. Platby majú najradšej na ruku bez výdavkového a príjmového pokladničného dokladu. Ak pristúpite na tento obchod, vystavujete sa rizikám. Po zaplatení preddavku či nebodaj celej sumy za rekonštrukciu môže firma jednoducho zmiznúť alebo vám za dohodnutú cenu urobí len časť prác.

Nájsť správnu firmu, ktorá zhotoví dielo kvalitne a bez prieťahov, nie je jednoduché. Vyžaduje si to doslova investigatívne pátranie. Nestačí si len prehliadnuť webový portál tej– ktorej spoločnosti. Siahnuť sa musí aj po obchodnom registri, stránkach o prípadných dlžobách firiem, overení referencií, príspevkoch na diskusných fórach atď. To si vyžaduje množstvo času a starostí.

Najlepším riešením výberu firmy je obrátiť sa na inštitúcie, ktoré preverujú kvalitu spoločností. Patria medzi ne napríklad cechy či rôzne profesijné združenia. Môže to byť Klub certifi kovaných inštalatérov. Každá spoločnosť, ktorá je členom klubu, musí byť preverená z viacerých stránok. Výsledkom je záruka, že sitom prijímania neprejdú garážové firmy.

"Klub preveruje odborné a profesijné zázemie spoločnosti, ďalej stabilitu a ekonomickú solventnosť, ktorá musí byť potvrdená poistením proti platobnej neschopnosti," hovorí Kubány. Poistenie sa realizuje prostredníctvom rôznych poistných inštitúcií, ktoré rovnako preverujú ekonomickú históriu a kondíciu firmy. Týmto spôsobom sú ľudia chránení proti prípadnému zániku spoločnosti alebo rýchlo kvaseným nespoľahlivým firmám. Ekonomická stabilita je takisto dôležitá vo vzťahu k 5–ročnej záruke na vykonanú prácu, ktorú totiž členovia klubu poskytujú. Spotrebiteľ má istotu, že v prípade poruchy bude firma existovať a pomôže mu odstrániť chyby."

To sa o garážových firmách povedať nedá. Po získaní gáže a dohotovení prác ich k oprave nedostatkov zvyčajne nedotiahnete. Členské spoločnosti kontaktujú klienta do 24 hodín. Do troch dní povedia, ako problém vyriešiť. Ak si rekonštrukčná firma nevie poradiť s opravou, Klub certifi -kovaných inštalatérov dokáže zabezpečiť náhradnú spoločnosť. Firma sa môže vymeniť aj počas rekonštrukcie. Máte tak istotu, že zákazka nezostane rozrobená a nedokončená. Previerka odborného a profesijného zázemia firiem garantuje kvalitu urobenej práce. Táto činnosť ušetrí hodiny surfovania po internete a náklady na telefonovanie predchádzajúcim zákazníkom. Klub okrem toho poskytuje svojim členom rôzne školenia. Ich cieľom je dať firmám informácie z rôznych oblastí výstavby. Okruhy tém sa týkajú tovaroznalectva, noviniek na trhu, nových technológií, materiálov atď. Získané poznatky potom preveruje radom testov. Zadávateľ tak má istotu, že firma, ktorú si najal, spĺňa odborné kritériá. Školenia slúžia aj ako priestor pre komunikáciu medzi firmami navzájom, keď si vymieňajú skúsenosti z realizácií rôznych projektov. Viac informácií nájdete na stránke www. certifi kovanyinstalater.sk.

Jednou z možností, ako si nevybrať zlú firmu, sú aj internetové stránky. Tomáš Palkovič založil portál zlateruky.sk. Je práve pre tých, ktorí si nevedia nájsť remeselníkov. "Založená je na tom, že sem dávajú referencie o firmách ľudia, ktorí už majú s niektorou z nich skúsenosť," informuje. "Takisto si sem dávajú remeselníci svoje profi lové informácie. Nováčik sa tak môže orientovať a vybrať si overenú firmu."

"Všetky referencie o firmách rôznymi spôsobmi overujeme," informuje Tomáš Palkovič. "Každú skúmame u zákazníka, či je naozaj pravdivá, overujeme faktúry a zmluvy, aby sme aj vylúčili, či nejde o niekoho, kto si chce sám sebe urobiť reklamu. Sme teda v živom kontakte nielen so zákazníkmi, ale aj s firmami a snažíme sa tak pomôcť ľuďom, ktorí sa nevedia rozhodnúť, akú firmu si vybrať."

 

 

 

 

Zdroj: Pravda.sk

Foto: Trix and friends

Mohlo by vás zaujímať

Tip

Nezabudnite si každý rok nechať skontrolovať komín odborníkom a nechať si o tom vystaviť doklad. V prípade požiaru by tento doklad vyžadovala poisťovňa...

Anketa

Princezná z ktorej rozprávky sa vám páči najviac?:

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 5 návštevníkov.

Prihlásenie