Šrotovné na kotly

Plánujete výmenu kotla? Momentálne je na to vhodný čas. Využitím tzv. "šrotovného" na kotly, ktoré je vlastne súhrou zliav výrobcov, EkoFondu SPP a štátnych dotácií môžete ušetriť aj 2000 Eur.

Čo sa týka plynových kotlov, treba sa poponáhľať. SPP vyčlenilo túto dotáciu len pre približne 500 domácností a záujem je veľký. Domácnosti môžu získať príspevok pri kúpe nového kondenzačného kotla až vo výške 25 % z ceny nového kotla a až 30% v prípade kombinácie so solárom. Základnou podmienkou na získanie šrotovného je ekologická likvidácia starého kotla. Správa SPP: Akciu sme 11.6. ukončili. Podporili sme 440 žiadostí, čím sa vyčerpali finančné prostriedky vyčlenené na tento účel.

U štátnych dotácií na kolektory a kotle na biomasu sa treba zase popasovať s nadmierou byrokracie. Najmä u kotlov na biomasu je však príspevok zaujímavý.

Výška dotácie na využitie slnečnej energie je 100 € za 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v rozsahu najviac 8 m2 plochy vrátane v rodinnom dome, 50 € za 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v rozsahu nad 8 m2 plochy v rodinnom dome. Výška dotácie na využívanie biomasy na kúpu a inštaláciu jedného kotla na biomasu v rodinnom dome je 25 % z kúpnej ceny nainštalovaného kotla na biomasu, pričom najvyššia dotácia je 830 €.

Podmienky pridelenia dotácií na kotly
Dotácie od EkoFondu (SPP) na plynové kotly samotné či s kolektormi
- kotol musí mať výkon najviac 30 kW a musí ísť o kondenzačný kotol
- žiadateľ predloží originál faktúry, doklad o technických parametroch kotla, čestné vyhlásenie, že nemá nesplatené záväzky za plyn, kópiu občianskeho preukazu
- zákazník sa preukáže potvrdením o ekologickej likvidácii starého kotla
- www.srotovnenakotly.sk, www.ekofond.sk
 
Dotácie od štátu (cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru)
- kolektory musia byť inštalované akreditovanou firmou s certifikátom Keymark
- kotly na biomasu musia mať účinnosť spaľovania najmenej 84 percent a nesmú byť určené na spaľovanie alebo spoluspaľovanie fosílnych palív
- súčasťou podanej žiadosti musí byť potvrdenie od daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, že voči žiadateľovi neevidujú nedoplatky, čestné vyhlásenie o vyrovnaní ostatných záväzkov so štátnym rozpočtom, výpis z registra trestov, doklad o vlastníctve
domu
- žiadosť treba poslať najneskôr pol roka po skončení inštalácie zariadenia
- štát vyčlenil na dotácie peniaze, ktoré vystačia asi pre 10-tisíc rodín, o dotácie od 20. apríla požiadalo len okolo sto rodín
- info aj na www.sea.gov.sk

Ďalšie informácie:

Zdroj: SME, SPP, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Foto: zaskem

Mohlo by vás zaujímať

Tip

Uľahčite si murovanie, omietanie alebo betónovanie v menšom rozsahu zakúpením už hotových suchých zmesí v stavebninách. Pomer zložiek v nich je ideálny a ušetríte si čas i námahu. Stačí do nich pridať vodu a zamiešať.

Anketa

Princezná z ktorej rozprávky sa vám páči najviac?:

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 1 návštevník.

Prihlásenie