Ako lepiť kamenný obklad

Príprava obkladového kameňa

Je veľmi dôležité, aby na rubovej strane kameňa nevznikala prašná vrstva, ktorá pôsobí ako separátor a nepriaznivo vplýva na priľnavosť lepených prvkov k podkladu.

Z tohoto dôvodu je nutné kameň z rubovej strany (strany na ktorú sa nanáša lepidlo) prezrieť a prípadne zbaviť prachu. Podklad ani kameň pred montážou nenamáčať!

Vhodný podklad a jeho príprava

Vhodným podkladom je objemovo a tvarovo stabilizovaný, súdržný, rovný a suchý povrch bez nečistôt, predovšetkým zbavený mastnoty. Bežnými podkladmi sú omietnuté murivo, betónové konštrukcie bez zvyškov debniacich prípravkov a neomietnuté murivo z presných tvárnic. Pre lepenie na sadrokartón, anhydritové a sadrové stierky je potrebné použiť lepiace malty s vyšším výkonom. Nevhodným podkladom sú kov, drevo, laminát, tapety, nátery, živice a plasty.

Nerovné podklady je možné vyrovnať vyrovnávacími maltami. Nasiakavé a prašné podklady je potrebné 2 až 24 hodín pred kladením kameňa penetrovať penetračným prípravkom alebo disperziou, ktorú zriedime v pomere 1 diel disperzie ku 5 až 7 dielom studenej pitnej vody. Pri nesavých materiáloch (obklad–obklad) penetráciu nevykonávať.

Lepenie obkladov

Vo všeobecnej rovine je nutné rozdeliť lepenie obkladov do 3 základných skupín:

  • Lepenie obyčajné – štandardné, tzn. lepenie neveľkých plôch, kde nedochádza k prudkým teplotným zlomom a taktiež k dilatácii všetkých materiálov, dostatočná je aj izolácia a vyhovujúci podklad. K lepeniu používame väčšinou základné lepidlá z ponuky bežne dostupných výrobkov (napríklad produkty spoločností MUREXIN, CUSTOM®, DEGUSSA, DEN BRAVEN, CERESIT- HENKEL a pod.)
  • Lepenie čiastočne špeciálne – flexibilné, tzn. lepenie obkladov na väčších plochách ako sú napr. fasády. Flexibilné lepidlá používame aj k lepeniu na netypické podkladové plochy. Sortiment používaných lepiacich hmôt je od rovnakých výrobcov ako pri štandardnom lepení, je však potrebné použiť výrobky s vyššími kvalitatívnymi parametrami.
  • Lepenie špeciálne – určené na presne špecifikované podklady, ako sú nesavé podklady, sanácia vlhkých plôch, lepenie s vyrovnávaním podkladu, lepenie na teplosálavé plochy, nutnosť použitia rýchloschnúcich lepidiel a pod. Pre tieto účely je potrebné použiť lepidlá, ktoré sú pre daný účel priamo určené.

Pri lepení je potrebné ďalej rozlišovať:

  • Lepenie do tenkej vrstvy, ktoré sa používa pre lepenie ľahších obkladov na rovné plochy.
  • Lepenie do strednej až silnej vrstvy - vhodné pri nanášaní lepiaceho tmelu v hrúbke 5-10 mm. Tento spôsob je nutný pri lepení veľkoformátových obkladov so silnou profilovanou zadnou stenou. Nerovnosti podkladových betónov, poterov a omietok až do 20 mm sa dajú vyrovnať jedným pracovným krokom.

Základnou technologickou požiadavkou pre lepenie obkladov je zaistenie teploty podkladu, kladených prvkov a prostredia v intervale + 5 až + 25 °C, táto požiadavka platí aj pre 3 dni nasledujúce po lepení. Pre lepenie je najvhodnejšia flexibilná tenkovrstvá lepiaca malta s garantovanou mrazuvzdornosťou. Dôležité je podľa konkrétnej aplikácie vybrať vhodný druh lepiacej malty (interiér, exteriér, plochy so sálaním tepla, vonkajšie silne namáhané plochy ...), pre exteriéry musí byť malta vždy mrazuvzdorná!

Počas prípravy malty je potrebné rešpektovať pokyny výrobcu, predovšetkým je nutné po rozmiešaní s vodou počkať cca 10 minút aby sa aktivovali chemické prísady a zmes znovu premiešať. Lepiacu maltu nanášame na podklad pomocou zubovej stierky so zubom 8 až 10 mm, podľa rovnosti podkladu a veľkosti lepených prvkov. Roztierať je potrebné len také množstvo malty, ktoré je možné následne obložiť do 15 minút. Pri exteriérovom lepení náročnom na vyššiu prídržnosť maltového lôžka vždy používame metódu tzv. obojstranného nanášania, tenkú vrstvu lepiacej malty rozotrieme murárskou lyžicou alebo rovnou stranou stierky na rub kladeného prvku. Takto pripravený kameň vtlačíme kývavým pohybom do malty na podklade. Na začiatku lepenia je vhodné vykonať skúšku kompaktnosti maltového lôžka a zmočenia rubu kameňa tak, že bežným spôsobom nalepený kameň ihneď po osadení odtrhneme a vyhodnotíme podiel plochy s aktívnou priľnavosťou – požadovaná hodnota je minimálne 75% plochy rubu pokrytej lepiacou maltou.

Pri lepení je potrebné rešpektovať skutočnosť, že každý kameň je samostatný originál a jeho rozmery a tvary sú rôzne.

Odporúčame preto pred lepením vyberať z väčšieho počtu kusov tak, aby bolo možné využiť všetky možnosti, nakoľko prakticky pri všetkých druhoch kameňa platí, že je k dispozícii viac veľkostí a tvarov, ako sa zmestí do jedného kartónu s obsahom 0,5 alebo 1 m2. Tento postup súčasne umožní aj optimalizovať konečnú podobu a využitie farebnej škály obkladu.
V prípade, že nepredpokladáme použitie škárovacej malty, rozotrieme zvyšky vytlačenej lepiacej malty v škárach do požadovaného tvaru navlhčeným štetcom alebo drevenou guľatinou vhodného priemeru. Obkladový materiál je v prípade potreby možné rezať uhlovou brúskou s diamantovým kotúčom, alebo kotúčom na kameň.
Nalepené prvky je nutné pred škárovaním alebo iným namáhaním nechať 48 hodín v pokoji. Počas lepenia zabráňte priamemu dopadu slnečných lúčov alebo dažďa na lepiacu plochu.

Škárovanie obkladov

V prípadoch, kedy z technických, alebo estetických dôvodov trváme na výplni škár, použijeme s ohľadom na šírku škáry vhodnú škárovaciu maltu s požadovaným farebným odtieňom. Škárovanie treba vykonať tak, aby predovšetkým farebné škárovacie malty neznečistili povrch nalepených prvkov – znečistenie by mohlo byť trvalé. Pri úplnom vyplnení škár je potrebné rešpektovať skutočnosť, že vznikne kompaktná vrstva, ktorú je potrebné najmä v exteriéroch dilatovať v doporučenom intervale max. 4 metre. Dilatačné škáry v obklade je najlepšie urobiť pred samotným škárovaním vyplnením zvolenej priebežnej špáry akrylovým tmelom s odtieňom zhodným so škárovacou maltou.

Škárovanie predstavuje záverečný krok, ktorý je dôležitý pre konečný vzhľad obloženej plochy. Najdôležitejší predpoklad správneho použitia je voľba vhodnej škárovacej hmoty. Boky škár musia byť očistené, odmastené. Z dôvodu plasticity reliéfu sa obklad spáruje na hrúbku cca 1 cm, pričom ostatná hrúbka obkladu vyčnieva z osádzanej plochy. Pri takomto škárovaní obkladu sa vyhneme prípadnému znečisteniu povrchu obkladu.

Škárovacie hmoty rozlišujeme:

  • pre úzke škáry do 2 cm, pre širšie škáry, pre škáry farebné,
  • hmoty na minerálnej báze (vhodné pre pevné podklady),
  • hmoty pre elastické škárovanie (na „pracujúce“ podklady),
  • špeciálne.

(Odporúčame použiť na všetky uvedené druhy škárovania opäť produkty spoločností MUREXIN, CUSTOM®, DEGUSSA, DEN BRAVEN, CERESIT- HENKEL a pod.)

Hydrofobizácia povrchu a následná údržba obkladov

Poveternostné vplyvy ako dážď, vietor, mráz alebo teplo značne namáhajú vonkajšie obložené steny. Prevlhnuté fasády sa vlhkosťou a mrazom ľahko poškodia, drží sa na nich mach, špina a pod. Presakujúce vápno z podkladových cementových zmesí tvorí mapy, tzv. výkvety.

S technologickou pauzou 1 mesiac po škárovaní odporúčame u exteriérových aplikácií vykonať hydrofobizáciu povrchu obkladu vhodným prípravkom s nízkym difúznym odporom. Celý povrch obkladu, vrátane škár, sa musí natrieť. Tento náter tvorí hydroskopickú vrstvu do hĺbky 3 - 4 mm.

Táto úprava výrazne zníži povrchovú nasiakavosť obkladu, zníži sa jeho špinivosť, zvýši mrazuvzdornosť. Rovnako sa obmedzí vznik priaznivých podmienok pre rast machov a rias a pre tvorbu výkvetov. Životnosť dodatočnej hydrofobizačnej úpravy je spravidla 5 rokov, potom je potrebné úpravu obnoviť. Výhodou takto upravených povrchov je aj možnosť použiť na ich bežné čistenie tlakovú vodu. Takto ošetrený obklad nebráni ,,dýchaniu“ steny.

Vlhkosť vyskytujúca sa vnútri objektu alebo pôsobiaca z vonkajšej strany je najčastejšou príčinou poškodenia obkladu stien a ich podkladových plôch. Vhodný izolačný systém trvalo chráni náchylné plochy nielen pred vlhkosťou, netlakovou a tlakovou vodou, ale aj pred prenikaním agresívnych látok. V prípade, že sú obklady kladené na plochy bez funkčnej hydroizolácie, alebo v soklových zónach sústavne vystavených ostrekujúcej vode, môže dôjsť v dôsledku transportu vodou rozpustných solí alebo voľného vápna do odparovacej lícnej vrstvy k tvorbe bielych výkvetov. Tento jav je možné rovnako eliminovať hydrofobizáciou pohľadovej lícnej strany obkladu vhodným prípravkom s nízkym difúznym odporom.

Pre účely hydrofobizácie prakticky všetci osvedčení výrobcovia lepiacich mált a škárovacích hmôt (MUREXIN, CUSTOM®, DEGUSSA, DEN BRAVEN, CERESIT- HENKEL a pod.) vyrábajú kvalitné výrobky, na našom trhu je navyše tradičný a osvedčený výrobok LUKOFOB (výrobca Lučební závody Kolín, ČR), REPESIL (výrobca Stavební chemie, ČR) alebo HYDROFOB vyrábaný spoločnosťou Stachema Bratislava. Je potrebné dodržať návod na použitie prípravku a dôkladne si prečítať a následne použiť správnu koncentráciu výrobku.

Článok bol prevzatý a upravený z webu http://www.chelsea.sk
 

Viac o kamenných obkladoch

AJ TU

 

Dobrý deň. Chcela by som sa

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať či sa môže umelý kameň lepiť na osb dosku? Ak áno čo k tomu potrebujeme? Od základu? Bude to v interiéri. Bude to stôl pod akvárium. Zo železa je kostra, na to sa navrtá osb doska a tak by sa lepil umelý kameň. Ja som si myslela že postačí mamut lepiaci tmel. Ale radšej sa opýtam kto by sa do toho rozumel viac dakujem pekne

kamený obklad

na chatě jsem lepil kamený obklad-Andezit.Použil jsem vynikající lepidlo Unilep S 59.při lepení je nutno větší kameny zajistit kolíky

Mohlo by vás zaujímať

Tip

Ponorte ich na noc do roztoku sódy bikarbóny. Ráno budú biele ako sneh...

Anketa

Princezná z ktorej rozprávky sa vám páči najviac?:

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 5 návštevníkov.

Prihlásenie